recenze

Shop

Triko pánské HOUBA 2008
Triko pánské HOUBA 2008
Myspace profil Houby Bandzone profil Houby Youtube kan�l Houby Swis-shop.cz

25.11.2005 - Vnitřní faktor - Kladno, C19
Tak popořadě. Tuto akci jsme měli ohlášenou již v březnu tohoto roku. První úkol byl domluvit kapely a podmínky hraní - naše pozvání přijali naši kamarádi z Houby, Volantu a Nemístných Návrhů a podmínky jejich vystupování v Clubu 19, zastupovaným Martinem Rakem, akceptovány. Po špatných zkušenostech se zvukařem, který akce v C19 zvučí a který je velmi drahý, neochotný a pro akce v C19 má zcela nevyhovující aparát, jsem se rozhodli zajistit si zvukaře vlastního. Nového zvukaře jsme si s pomocí kapely Houba sehnali a zdálo se, že k hladkému průběhu akce nic bránit nebude. Ale zdání klame. První problémy začali již po dvou měsících, když dramaturg C19 Martin Rak chtěl termín koncertu přesunout, ale sám ještě nevěděl kam. To samé se konalo v září tohoto roku. Akce se blížila a dalším problémem byla propagace akce. Po oznámení Martina Raka, že výrobu plakátů nezajišťuje a po domluvě, že si plakáty uděláme sami a C19 je rozlepí a zaplatí - nám nic jiného nezbylo než plakáty udělat, vytisknout a do C19 dodat a to měsíc před akcí samotnou. Tímto děkujeme Janu K. z NN za tisk plakátů. Pro propagaci akce jsme dělali maximum a když čtrnáct dní před akcí nebyl na Kladně ani jeden plakát byli jsme nuceni udělat výlep sami. Nastal den koncertu. Na náš dotaz proč se C19 nepostaral o výlep plakátu nám byla sdělena, zcela neuvěřitelná a nepochopitelná věc, že C19 má už několik měsíců zákaz výlepu plakátů (kdo neplatí, nelepí), takže cca 70 plakátů, které po nás Martin Rak žádal dodnes leží v jeho kanceláři!!! V pohodě - akce začala. Při příjezdu kapely Volant (asi kolem 21:15) nám bylo na dotaz, kolik je v C19 platících sděleno, že nějakých 170 - což bylo super a další a další lidi proudili do C19, takže nás konečný odhad byl někde mezi 210 - 230 lidí v celém klubu. Po našem hraní jsme oslovili Martina Raka, zda je možné udělat peněžní vypořádání. Byli jsme odkázáni na Martu Chládkovou, která dělá v C19 peníze. Co se odehrálo v kanceláři se nedá k ničemu přirovnat. První údaj, že 25.11.2005 bylo v C19 (čtěte dobře) - 161 platících nám všem vyrazil dech. Dobře - každý si spočítá kolik to je když si to vynásobí stem. Z této částky si C19 vzal 5000,- dodnes nevíme za co. Po zjištění, že kapela Houba nedostane ani to co by pokrylo náklady na benzín se strhla nevídaná hádka končící odchodem kapely Houba z prostor C19 (pozn.autora: já se vůbec nehádal, já odešel při prvním zařvání "penežní slečny" :)))) . Dále nám bylo sděleno, že to co nám nasliboval Martin Rak je nesmysl a že klub je v krizi, a že tohle a támhleto a proč jsme dělali plakáty, když to nemá údajně žádný význam a proč máme vlastního zvukaře, který byl mimochodem lepší a levnější než v C19 bývá, že se nás o to nikdo neprosit a dalších tisíc nesmyslů. Závěr ať si udělá každý sám. My jsme pro tento koncert udělali maximum. Club 19 si jen objednal plakáty, které nám nezaplatil a okradl všechny kapely nejen na % ze vstupu, ale i tím že nedodržel předem stanovené podmínky. To že je C19 v krizi se ví, ale taky už víme proč. Rozhodli jsme se udělat z naší strany bojkot C19, výstižněji napsáno proti součastnému vedení C19.